เกมจอมพลังมหัศจรรย์แดนพลังงาน : ที่มา กระทรวงพลังงาน
เกม Energy YOYO : ที่มา สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน
เกม Powercan : ที่มา สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน
เกม Powermission : ที่มา สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน

ขั้นตอนการติดตั้ง

  • ดาวน์โหลดเกม
  • Extract Folder
  • คลิกที่ NuclearGame.exe

 

 

Research Unit for Energy Economics Ecological & Management. Science and Technology Research Institute, Chiang Mai University