ผลการประกวดสื่อการสอนด้านพลังงาน

รางวัลชนะเลิศ
สื่อการสอนชุดผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานสะอาด โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
สื่อการสอนชุดเรียนรู้พลังงานผ่านหนังสือ 3 มิติ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัย

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
สื่อการสอนชุดจำลองไบโอแก๊สเพื่อการเรียนรู้สู่อนาคต โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ตจังหวัดภูเก็ต

 

                                                       รางวัลชมเชย4 รางวัล ได้แก่
1.สื่อการสอนชุดสื่อการสอนแสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้า โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัย
2.สื่อการสอนชุดสาธิตกังหันผลิตกระแสไฟฟ้าโรงเรียนลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
3.สื่อการสอนชุดสื่อประกอบการเรียนการสอนด้านพลังงาน โรงเรียนสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่
4.สื่อการสอนชุดพลังงานทดแทนในครัวเรือน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2 จังหวัดนครราชสีมา

 

 

Research Unit for Energy Economics Ecological & Management. Science and Technology Research Institute, Chiang Mai University